Hornovltavické pastviny

Nenáročná trasa s délkou 850 m s přístupem přímo z centra Kubovy Huti je zaměřena na přírodu a historii. Na obou vstupech jsou umístěny informační stojany s mapou oblasti a jednotlivých informačních bodů.

Část trasy je vedena přes podmáčená místa po poválkovém chodníku. Chodník prochází částí přírodní rezervace kolem informačních panelů, které návštěvníka seznamují s přírodními zajímavostmi a s historií daného území.

Přírodní rezervace Hornovltavické pastviny byla vyhlášena v roce 2005. Chrání mokřadní a rašeliništní stanoviště i sukcesní plochy v okolí Kubohuťského potoka. Vyskytuje se zde velké množství různých druhů ptáků